Versie geldig vanaf 01-01-2023

Privacyverklaring Motorvoordelig.nl

Via onze webwinkels worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Wij hechten veel waarde aan een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Motorvoordelig.nl is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen, gebruiken en met welk doel we deze gebruiken. Wij hopen dat je deze verklaring zorgvuldig wilt lezen. Wanneer er vragen ontstaan, kun je uiteraard contact opnemen.

1. Voorwaarden verwerking persoonsgegevens

Bij onze verwerking van persoonsgegevens houden wij ons aan de eisen die middels privacywetgeving gesteld wordt. Voor jou concreet houdt dit in dat wij de volgende punten belangrijk vinden en hier dan ook aan voldoen:

  • We vermelden duidelijk met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat lees je verderop in deze privacyverklaring nog uitgebreider;
  • De verzameling van persoonsgegevens houden wij beperkt tot alleen gegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
  • Wij vragen om uitdrukkelijke toestemming om je persoonsgegevens te verwerken in de gevallen dat hier speciale toestemming voor vereist is;
  • Wij nemen ten allen tijd passende beveiligingsmaatregelen om je persoonsgegevens te beschermen en dat eisen wij ook van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken, waar nodig is dit in zogenaamde aparte “verwerkersovereenkomsten” vastgelegd;
  • Wij maken het mogelijk om je persoonsgegevens op ieder gewenst moment ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

2. Gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruiken van onze webwinkel verkrijgen wij bepaalde gegevens over jou. Dat kunnen ook persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door jou worden opgegeven, in het kader van de door jou gevraagde dienst, bijvoorbeeld bij het afrekenen van een bestelling.

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

Emailadres

NAW gegevens

Telefoonnummer

Factuuradres

Betalingsgegevens

2.1 Registreren

Bij bepaalde onderdelen van onze webwinkel moet je je registreren om gebruik te kunnen maken van functionaliteit. Na registratie bewaren wij via de door jou opgegeven persoonsgegevens. Wij bewaren deze gegevens zodat je gebruik kunt maken van onze diensten zonder daarvoor opnieuw gegevens voor hoeft op te geven, ook gebruiken wij deze mogelijk om je te kunnen contacteren in het kader van uitvoering van de overeenkomst zoals de overeengekomen verplichting tot het leveren van de producten uit je bestelling of beantwoorden van je vragen. De gegevens:

Je voornaam

voorletter(s)

achternaam

e-mailadres

wachtwoord

Wij zullen de gegevens voor registratie en uitvoeren van de overeenkomst niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die je met ons sluit of indien dit wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze webwinkel kan ons gevraagd worden persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten te overhandigen.

2.2 Afhandelen bestelling

Wanneer je een bestelling bij ons plaatst, maken wij voor de afhandeling daarvan gebruik van je persoonsgegevens. Indien dat nodig is voor een goede afhandeling is het mogelijk dat wij je persoonsgegevens ook aan derden verstrekken, dat doen wij alleen met partijen waarmee wij een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Zo mag je erop vertrouwen dat deze partijen ook zoals gewenst omgaan je persoonsgegevens. Meer daarover lees je verderop in deze privacyverklaring.

Naast de gegevens voor een account vragen wij om de volgende gegevens:

Straatnaam

Huisnummer

Postcode

Woonplaats

Telefoonnummer

Bestellingen worden verder opgeslagen met de volgende gegevens:

Datum en tijdstip bestelling

Bestelnummer

Ordernummer

Factuurnummer

Totaalbedragen

Bezorginformatie

Bezorgkosten

Betaalinformatie

2.3 Gebruik contactformulier en nieuwsbrief

Wij bieden via onze webwinkel de mogelijkheid om vragen te stellen middels een contactformulier, waarbij eveneens gevraagd wordt om gegevens in te vullen waardoor wij je je vraag makkelijker kunnen behandelen. Je kiest zelf welke gegevens u daarbij verstrekt. Bij het versturen van berichten via de webwinkel gebruiken wij de volgende gegevens:

Naam

E-mail adres

Wij bieden daarnaast een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze producten en/of diensten. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je je ook weer makkelijk kunt afmelden. Je e-mailadres wordt nadat je er akkoord mee bent gegaan toegevoegd aan de database van onze e-mailsoftware van waaruit onder een verwerkersovereenkomst zorg wordt gedragen voor een veilige omgang met je persoonsgegevens.

2.4 Gegevens opgeslagen en toegankelijk via je account-dashboard

Met ons portaal kun je toegang krijgen tot een beheeromgeving waar je zelf zaken zoals adresgegevens kunt instellen, opgeven, wijzigen en in theorie zelfs anonimiseren.

In je account zijn de volgende data opgeslagen en eveneens voor jou inzichtelijk:

  • Bestellingen, inclusief de voor bij de afhandeling benodigde gegevens
  • Facturen, inclusief de voor bij de afhandeling benodigde gegevens

Je kunt altijd een extra verzoek indienen tot wijzigen of verwijdering van gegevens. Voor vragen over ons privacybeleid kun je te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.

3. Reclame

Wij kunnen u, naast de informatie op onze website, ook op de hoogte brengen van onze nieuwe producten en diensten: per e-mail, via social media, push notifications, telefoon of andere communicatie-middelen. Gelukkig: dit gebeurt alleen wanneer je daar expliciete toestemming voor hebt gegeven, deze toestemming is ook altijd weer in te trekken.

4. Publicatie

Bij gebruik van onze webwinkel worden standaard geen gegevens gepubliceerd. Als dit elders gebeurt, dan kies je zelf welke informatie je publiceert; denk bijvoorbeeld aan het liken of volgen van onze social Media kanalen.

5. Verstrekking aan derden

Wij kunnen bij de verwerking van je gegevens haar groepsvennootschappen en andere partijen inschakelen. Voor zover die andere partijen gegevens verwerken ten behoeve van de diensten van Motorvoordelig.nl, doen zij dat als verwerker en hebben wij met die partijen een overeenkomst gesloten. Voor zover die andere partijen de doeleinden en middelen voor het verwerken van gegevens zelf bepalen, doen zij dat als verantwoordelijke. Dit betekent ook dat zij een grondslag moeten hebben om je gegevens te mogen verwerken. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de verwerking van je gegevens door die partijen. Deze privacyverklaring is daarop niet van toepassing.

6. Cookies

In onze webwinkel wordt gebruik gemaakt van cookies. Wanneer je onze webwinkel voor het eerst bezoekt, wordt er een mededeling getoond waarin wij je uitleggen waarom en waarvoor wij deze cookies gebruiken. Wij maken gebruiken van zogenaamde functionele en non-functionele cookies, voor het gebruik non-functionele cookies vragen wij altijd je toestemming; als je deze toestemming niet geeft, gebruiken wij deze ook niet.

Ook de functionele cookies zijn uit te schakelen middels in je browser. Houd er wel rekening mee dat het mogelijk is dat onze website dan niet meer optimaal werkt.

7. Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze webwinkel gebruiken. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten om afspraken te maken over de omgang met onze data. Verder hebben wij Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten, tot slot zijn alle IP-adressen van gemeten verkeer bij ons geanonimiseerd.

8. Beveiliging

Wij nemen zorgvuldige beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Deze maatregelen zijn onderdeel van onze processen en worden periodiek gereviewed.

9. Bewaartermijnen

De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard voor zo lang als nodig om je bestellingen af te handelen, inclusief garantie. Daarna bewaren je gegevens nog maximaal een jaar voor de beschreven statistische doeleinden. De gegevens worden vervolgens gewist, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist (zoals de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor betaalgegevens).

10. Websites van derden

In onze shop tref je ook links naar websites van andere partijen of wordt er naar ons verwezen. Hoewel wij deze relaties met zorg selecteren en monitoren, zijn wij niet verantwoordelijk voor de verwerking van je gegevens via deze websites. Deze privacyverklaring is daarop niet van toepassing.

11. Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. 

12. Inzage en wijzigen van je gegevens

Na het inloggen op je account binnen onze webshops heb je inzage in de gegevens die bij ons bekend zijn. Je kunt  een verzoek indienen tot wijzigen of verwijdering van gegevens. Voor vragen over ons privacybeleid kunt je te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.

13. Autoriteit Persoonsgegevens

Wij helpen je graag verder als je vragen hebt over de verwerking van je persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heb je ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerking van je persoonsgegevens. Hiervoor kun je contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

14. Contactgegevens voor Motorvoordelig.nl

Internet:

www.motorvoordelig.nl

info@motorvoordelig.nl

Bezoekadres / winkel:

Deldenerstraat 45,

7551AB Hengelo.

Openingstijden winkel:

Donderdagavond van 18:00 tot 21:00

Zaterdag van 10:00 tot 17:00

Correspondentieadres:

Schoolbeekweg 38,

7554SV Hengelo.

Bank / KVK:

ABN-AMRO: 471697281

IBAN: NL55ABNA0471697281

BIC/SWIFT: ABNANL2A

KvK Oost Nederland: 08179959

BTW-nr:NL137524845B01

BTW-ID:NL001651182B29

Bezig met laden...